วันที่แจ้งข่าว :  20 กรกฎาคม 2550 เวลา 19:52:55  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1036 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายเจริญ มะโน   ลำปาง / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  พนักงานดีเด่น ลำปาง

ข้อความ :

พนักงานดีเด่น ลำปางมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1184932375.pdf ] [ 54,091 Byte ]