วันที่แจ้งข่าว :  20 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:59:59  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1031 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายสุเมธ ทองนพเก้า   แพร่ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  คัดเลือกพนักงานดีเด่น

ข้อความ :

เรียน ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ

เพื่อโปรดทราบมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1184918399.pdf ] [ 79,739 Byte ]