วันที่แจ้งข่าว :  20 กรกฎาคม 2550 เวลา 11:37:24  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1032 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  พนักงานและสถานีฯดีเด่น

ข้อความ :

เรียน..
หน.สถานีฯและรก.หน.สถานีฯ
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
งานเลขานุการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1184902644.pdf ] [ 87,990 Byte ]