วันที่แจ้งข่าว :  18 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:23:10  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1034 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  เชิญร่วมทำบุญ

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯและรก.หน.สถานีฯ
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
งานเลขานุการศูนย์ฯ

แจ้งยอดในวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 ศูนย์ฯจะเป็นผู้รวบรวมยอดมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1184743390.pdf ] [ 8,174 Byte ]