วันที่แจ้งข่าว :  16 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:29:53  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1032 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  เพิ่มเติมข้อความในเอกสาร ที่ใช้เงินหมุนเวียน

ข้อความ :


เรียน หน.สถานีฯและ รกสถานี ในศูนย์ฯภาคเหนือ
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
งานเลขานุการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1184570993.pdf ] [ 48,241 Byte ]