วันที่แจ้งข่าว :  16 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:22:52  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1031 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ งานครบรอบ 3 ปี บมจ.อสมท

ข้อความ :

เรียน....หน.สถานีฯและรก.สถานีฯ
เพื่อทราบและ ดำเนินการต่อไป
งานเลขาศูนย์ภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1184570572.pdf ] [ 298,037 Byte ]