วันที่แจ้งข่าว :  12 กรกฎาคม 2550 เวลา 14:00:39  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1035 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  สรุปคชจ.รอบไตรมาส4เดือน,เงินมัดจำค่าโทรศัพท์

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
เอกสารแนบไฟล์ จำนวน 5 แผ่นค่ะ

งานเลขาศูนย์ฯ ภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1184220039.pdf ] [ 359,750 Byte ]