วันที่แจ้งข่าว :  11 กรกฎาคม 2550 เวลา 11:11:01  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1026 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  เอกสารส่งให้คุณวินัย ตายืน

ข้อความ :

ถึง...คุนวินัย ตายืน
เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบใหม่ล่าสุด ครับผ้ม....
งานเลขานุการศูนย์ฯมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1184123461.pdf ] [ 68,067 Byte ]