วันที่แจ้งข่าว :  4 กรกฎาคม 2550 เวลา 16:32:02  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1037 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  กำหนดการตรวจเยี่ยมฯ กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท

ข้อความ :

เรียน หัวหน้าสถานีฯ
เพื่อทราบกำหนดการตรวจเยี่ยมฯ
เข้ารับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน
ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
งานเลขาศูนย์ฯ ภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1183537922.pdf ] [ 97,347 Byte ]