วันที่แจ้งข่าว :  29 มิถุนายน 2550 เวลา 17:08:38  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1029 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ร่วมทำบุญ

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯและพนักงานทุกท่าน

งานเลขานุการศูนย์ฯมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1183108118.pdf ] [ 114,123 Byte ]