วันที่แจ้งข่าว :  28 มิถุนายน 2550 เวลา 13:52:30  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1031 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ขอให้เร่งส่งรายได้ - ค่าใช้จ่าย เพื่อปิดบัญชีไตรมาส 2 ปี 2550

ข้อความ :

เรียน หัวหน้าสถานีฯ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ให้ส่งฝ่ายบัญชี ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2550
งานเลขาศูนย์ฯ เหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1183009950.pdf ] [ 50,147 Byte ]