วันที่แจ้งข่าว :  22 มิถุนายน 2550 เวลา 15:17:47  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1041 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ผู้ตรวจการตรวจเยี่ยม สน.จ.เชียงราย

ข้อความ :

เรียน...
หัวหน้าสถานีโทรทัศน์ จ.เชียงราย
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

งานเลขาศูนย์ฯภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1182496667.pdf ] [ 80,648 Byte ]