วันที่แจ้งข่าว :  20 มิถุนายน 2550 เวลา 11:51:19  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1028 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  การปรับสภาพการจ้าง

ข้อความ :

เรียน...
หัวหน้าสถานีฯในศูนย์ฯภาคเหนือ
เพื่อทราบและดำเนินการ ( จำนวน 7 แผ่นครับ )

งานเลขาศูนย์ฯภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1182311479.pdf ] [ 233,702 Byte ]