วันที่แจ้งข่าว :  15 มิถุนายน 2550 เวลา 16:30:42  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1028 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายเจริญ มะโน   ลำปาง / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ขนาดเสื้อแจ็คเก็ตฃอง ลำปาง

ข้อความ :

ขนาดเสื้อแจ็คเก็ตฃอง ลำปาง

นายเจริญ มะโน M

นายพิเชษฐ ท้าวทอง XL

นายเศกสรรค์ เมฆอากาศ XL

นายสมโภชน์ อยู่ครบ M