วันที่แจ้งข่าว :  13 มิถุนายน 2550 เวลา 16:53:32  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1026 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ   เชียงราย / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ส่งขนาดเสื้อแจ๊คเก็ด

ข้อความ :

เรียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานีฯ จ.เชียงราย ส่งขนาดเสื้อ ดังนี้
1.นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ ขนาด XL
2.นายไพฑูรย์ ศรีก้อม ขนาด L
3.นายจิตรกร แขมหอม ขนาด L
4.นายวินัย ตายืน ขนาด XXL

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ