วันที่แจ้งข่าว :  13 มิถุนายน 2550 เวลา 15:05:19  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1025 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายสงบ หมัดสมัน   แม่สะเรียง / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ขนาดเสื้อฯ สถานีฯ อ.แม่สะเรียงฯ

ข้อความ :

เรียน จนท.บริหารงานทั่วไป

สำหรับขนาดเสื้อฯ ของนายสงบ หมัดสมัน สถานีฯ อ.แม่สะเรียง ขนาด XXL ครับ


ขอบคุณครับ