วันที่แจ้งข่าว :  13 มิถุนายน 2550 เวลา 13:09:39  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1031 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายวรวุฒิ ไชยจักร   เชียงใหม่ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ขนาดเสื้อพนักงาน สถานีฯ เชียงใหม่

ข้อความ :

เรียน คุณนก ( งานเลขานุการศุนย์ฯ ภาคเหนือ )

เพื่อโปรดทราบมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1181711379.pdf ] [ 60,783 Byte ]