วันที่แจ้งข่าว :  13 มิถุนายน 2550 เวลา 10:34:39  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1032 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายเจริญ มะโน   ลำปาง / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ข้อมูลโรงเรียนทที่ได้รับมอบจานฯ

ข้อความ :

ข้อมูลโรงเรียนทที่ได้รับมอบจานฯมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1181702079.pdf ] [ 121,091 Byte ]