วันที่แจ้งข่าว :  13 มิถุนายน 2550 เวลา 10:29:27  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1032 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ติดตามรายงานความคืบหน้าซ่อมเครื่องยนต์สถานีฯ จ.ตาก

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ จ.ตาก
เพื่อดำเนินการและรายงานความ
คืบหน้าให้แล้วเสร็จต่อไป FILE 1 แผ่นค่ะ
งานเลขาศูนย์ฯ เหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1181701767.pdf ] [ 46,513 Byte ]