วันที่แจ้งข่าว :  13 มิถุนายน 2550 เวลา 10:21:21  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1041 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  จัดหา UPS สำหรับเครื่องส่งวิทยุ จ.ลำปาง

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ จ.ลำปาง
เพื่อดำเนินการต่อไป
FILE 1 แผ่นค่ะ
งานเลขาศูนย์ฯ เหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1181701280.pdf ] [ 40,533 Byte ]