วันที่แจ้งข่าว :  12 มิถุนายน 2550 เวลา 12:53:47  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1043 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  การจัดทำเครื่องแบบสำหรับปฏิบัติงาน

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ
เพื่อโปรดดำเนินการแจ้งขนาดของเสื้อแจ็คเก็ตที่ท่านต้องการ
ได้ที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ค่ะ
งานเลขาศูนย์ฯ ภาคเหนือ
มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1181624026.pdf ] [ 337,749 Byte ]