วันที่แจ้งข่าว :  30 ธันวาคม 2549 เวลา 19:09:04  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1072 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายไชยะ ทรงทวีสิน   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  กำกับการดูแลการปฎิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯในศูนย์ฯภาคเหนือ
ตามที่นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร รก.ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ได้กำชับให้ผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหารตามสายงานฯ
เตรียมการให้การปฎิบัติงานด้วยความราบรื่นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2549 - วันที่ 2 มกราคม 2550 หากมีเหตุสำคัญที่จะต้องแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนสามารถติดต่อได้โดยเร็วและทันทีทันใดโดยเคร่งครัด ตามเอกสารคำสั่งแนบท้าย
นายไชยะ ทรงทวีสิน
ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1167480544.pdf ] [ 49,244 Byte ]