วันที่แจ้งข่าว :  28 ธันวาคม 2549 เวลา 13:00:21  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1087 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์   ตาก / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ประวัติการอบรมพนักงานสถานีฯตาก

ข้อความ :

เรียน ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1167285621.doc ] [ 59,392 Byte ]