วันที่แจ้งข่าว :  28 ธันวาคม 2549 เวลา 09:24:11  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1078 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  เร่งส่งรายได้-ค่าใช้จ่ายปิดบัญชีปี2549

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ
เพื่อโปรดเร่งดำเนินการและส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชี
ภายในวันที่ 5 มกราคม 2549 File จำนวน 3 แผ่นค่ะ
งานเลขาศูนย์ฯ เหนือ
มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1167272651.pdf ] [ 70,075 Byte ]