วันที่แจ้งข่าว :  27 ธันวาคม 2549 เวลา 17:10:35  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1071 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายสงบ หมัดสมัน   แม่สะเรียง / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ประวัติ การอบรม ย้อนหลัง 3 ปี

ข้อความ :

เรียน ผจ.ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1167214235.doc ] [ 28,160 Byte ]