วันที่แจ้งข่าว :  27 ธันวาคม 2549 เวลา 15:34:14  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1077 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  รายการโอนเงินหมุนเวียนปี2549คืนบัญชี

ข้อความ :

เรียน คุณสมรพรรณ
ศูนย์ฯ ภาคเหนือ จัดส่งรายการโอนเงินหมุนเวียน
ปี 2549 คืนบัญชี วันที่ 27 ธันวาคม 2549 จำนวน 2 รายการดังนี้
1. ศูนย์ฯ ภาคเหนือ จำนวนเงิน 17,413.50 บาท
2. สุโขทัยและซ่อมบำรุง จำนวนเงิน 18,188.87 บาท
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ
งานเลขาศูนย์ฯ เหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1167208454.pdf ] [ 30,028 Byte ]