วันที่แจ้งข่าว :  27 ธันวาคม 2549 เวลา 13:31:26  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1067 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจิรักษ์ ทองดี   นครสวรรค์ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ส่งสลิปใบโอนเงินหมุนเวียน ปี 2549 คงเหลือส่งคืน

ข้อความ :

เรียน ธุรการศูนย์ฯภาคเหนือ ฝากไว้ให้น้องเดียร์ ด้วยครับมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1167201086.pdf ] [ 163,212 Byte ]