วันที่แจ้งข่าว :  27 ธันวาคม 2549 เวลา 13:28:16  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1073 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์   ตาก / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  โอนเงินหมุนเวียน49

ข้อความ :

ถึง น้องเดียร์

สถานีฯตาก โอนเงินหมุนเวียนปี 49 คืน ไปแล้ว (ส่งทางhotmail ไม่ได้)มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1167200896.pdf ] [ 25,000 Byte ]