วันที่แจ้งข่าว :  27 ธันวาคม 2549 เวลา 13:05:44  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1083 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายเจริญ มะโน   ลำปาง / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ประวัติการอบรมฯ ลำปาง

ข้อความ :

ประวัติการอบรมฯ ลำปางมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1167199544.pdf ] [ 224,649 Byte ]