วันที่แจ้งข่าว :  26 ธันวาคม 2549 เวลา 18:04:47  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1069 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ   เชียงใหม่ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  แผนปฏิบัติงาน (ซ่อมบำรุง) จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2550

ข้อความ :

แผนปฏิบัติงาน (ซ่อมบำรุง) จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2550มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1167131087.xls ] [ 25,088 Byte ]