วันที่แจ้งข่าว :  26 ธันวาคม 2549 เวลา 16:32:45  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1077 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายปัญญา พรมคำ   นครสวรรค์ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ประวัติการฝึกอบรมพนักงานสถานีฯจ.นครสวรรค์

ข้อความ :

เรียน ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ

สถานีฯ จนครสวรรค์ขอส่ง ประวัติการฝึกอบรมพนักงานสถานีฯจ.นครสวรรค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปัญญา พรมคำ

มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1167125565.pdf ] [ 27,329 Byte ]