วันที่แจ้งข่าว :  26 ธันวาคม 2549 เวลา 10:34:48  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1077 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  admin   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ขอรายงานแผนปฏิบัติงาน ปี 2550 ของสถานีฯและซ่อมบำรุง จ.เชียงใหม่

ข้อความ :

เรื่อง ขอรายงานแผนปฏิบัติงาน ปี 2550 ของสถานีฯและซ่อมบำรุง จ.เชียงใหม่
เกี่ยวกับกำหนดระยะการบำรุงรักษาสถานีวิทยุและโทรทัศน์ และศูนย์ข่าว, แผนการวัดสัญญาณ และโครงการต่างๆ
ตัวอย่างตามเอกสารแนบ เพื่อสรุปส่งเข้าศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ ด่วนด้วยครับ!!มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1167104088.xls ] [ 33,280 Byte ]