วันที่แจ้งข่าว :  25 ธันวาคม 2549 เวลา 13:48:59  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1075 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายเกรียงไกรยศ ทองเดช   แม่ฮ่องสอน / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  การจัดงานวันเด็ก

ข้อความ :

เรียน ผจก.ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ
สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ได้พิจารณาร่วมกับ สถานีวิทยุ จ.แม่ฮ่องสอน แล้วมีความเห็นว่าจะของดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2550 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ