วันที่แจ้งข่าว :  20 ธันวาคม 2549 เวลา 10:56:48  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1073 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  สำรวจข้อมูลการรับฟังวิทยุเอ.เอ็ม.

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ
เอกสารหนังสือเวียนจำนวน 3 เรื่อง
1. สำรวจข้อมูลการรับฟังวิทยุเอ.เอ้ม.
2. ประกาศที่ 64 / 2549
3. ส่วนพัสดุแจ้งปิดการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
File จำนวน 5 แผ่นค่ะ
งานเลขาศูนย์ฯ ภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1166587008.pdf ] [ 98,273 Byte ]