วันที่แจ้งข่าว :  18 ธันวาคม 2549 เวลา 10:44:52  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1073 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

ข้อความ :

เรียน คุณพิเชษฐ ท้าวทอง
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
File 1 แผ่นค่ะ
งานเลขาศูนย์ฯ เหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1166413492.pdf ] [ 18,747 Byte ]