วันที่แจ้งข่าว :  12 ธันวาคม 2549 เวลา 09:37:03  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1077 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  กำหนดการประชุมและรับฟังนโยบาย รก.กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมและรับฟัง
นโยบาย ตามวัน เวลา ดังกล่าวต่อไปค่ะ
งานเลขาศูนย์ฯ ภาคเหนือ
File จำนวน 1 แผ่นมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1165891023.pdf ] [ 14,276 Byte ]