วันที่แจ้งข่าว :  30 มิถุนายน 2549 เวลา 08:31:27  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1048 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายเจริญ มะโน   ลำปาง / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  รายงานการออกอากาศ ลำปาง

ข้อความ :

รายงานการออกอากาศ ลำปางมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1151627487.pdf ] [ 113,743 Byte ]