วันที่แจ้งข่าว :  28 มิถุนายน 2549 เวลา 16:32:23  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1046 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายเกรียงไกรยศ ทองเดช   แม่ฮ่องสอน / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  แจ้งผลการซ่อม UPS แม่ฮ่องสอน

ข้อความ :

เรียน ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1151483543.pdf ] [ 131,995 Byte ]