วันที่แจ้งข่าว :  27 มิถุนายน 2549 เวลา 13:13:36  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1039 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายเกรียงไกรยศ ทองเดช   แม่ฮ่องสอน / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  เครื่องส่งโทรทัศน์ แม่ฮ่องสอนขัดข้อง

ข้อความ :

เรียน ผู้จัดการ ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1151385216.doc ] [ 289,792 Byte ]