วันที่แจ้งข่าว :  20 มิถุนายน 2549 เวลา 11:53:19  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1037 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  บิดารองสิทธิศักดิ์ฯ ถึงแก่กรรม

ข้อความ :

เรียน พนักงานภาคเหนือทุกท่าน
ด้วยบิดารองสิทธิศักดิ์ฯ ได้ถึงแก่กรรม
พนักงานท่านใด มีความประสงค์จะร่วมทำบุญ
ขอให้แจ้งมาที่ศูนย์ฯ ภาคเหนือ 0-5562-5076
เพื่อจะได้นำไปมอบให้กับเจ้าภาพต่อไป
Download File จำนวน 1 แผ่นค่ะ
งานเลขาศูนย์ฯเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1150775599.pdf ] [ 30,078 Byte ]