วันที่แจ้งข่าว :  19 มิถุนายน 2549 เวลา 12:51:58  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1028 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ผอ.ฝ่ายฯ อนุมัติหลักการคชจ.สำนักงานชม.ซบ.

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ จ.เชียงใหม่
Download File จำนวน
1 แผ่นค่ะ
งานเลขาศูนย์ฯเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1150692718.pdf ] [ 32,450 Byte ]