วันที่แจ้งข่าว :  14 มิถุนายน 2549 เวลา 11:18:07  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1019 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายอดินันท์ จันทวงศ์   สุโขทัย / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  แจ้งเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อความ :

แจ้งเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% คงไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนใดอีก และได้อธิบายการใช้งานไว้ที่ กระดานข่าวสารทั่วไปจาก Admin
http://www.engineering-mcot.net/mcotnorth/mant/passreport/news.php