แจ้ง : 17 เมษายน 2553 เวลา 14:15:09 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 973 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : นายไพทูรย์ ศรีก้อม      เชียงราย
เรื่อง : วันที่ 17 เม.ย. 53 เกิดเหตุวางระเบิด สถานีทวนสัญญาณของCAT บนดอยปุย หางจากสถานีฯ จ.เชียงราย 200เมตร

ข้อความ :

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

วันที่ 17 เม.ย. 53 เกิดเหตุวางระเบิด สถานีทวนสัญญาณของCAT บนดอปุยห่างจากสถานีฯ จ.เชียงราย 200เมตร