แจ้ง : 18 มกราคม 2553 เวลา 17:28:54 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1150 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : นายสงบ หมัดสมัน      แม่สะเรียง
เรื่อง : การทำแนวกันไฟป่า ในช่วงฤดูร้อน

ข้อความ :

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:30:47 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [2]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:32:49 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [3]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:37:17 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [4]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:38:39 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [5]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:39:18 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [6]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:40:12 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [7]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:41:07 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [8]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:41:45 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [9]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:43:00 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [10]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:43:52 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [11]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:44:42 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [12]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:46:02 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [13]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:47:54 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [14]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:50:20 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [15]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:51:18 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [16]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:52:57 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [17]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:54:07 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [18]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 18 มกราคม 2553 เวลา 17:54:51 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [19]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 19 มกราคม 2553 เวลา 11:35:20 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [20]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 19 มกราคม 2553 เวลา 11:36:14 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [21]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 19 มกราคม 2553 เวลา 11:37:04 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [22]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 19 มกราคม 2553 เวลา 11:38:17 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [23]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 19 มกราคม 2553 เวลา 11:39:05 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [24]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 19 มกราคม 2553 เวลา 11:39:52 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [25]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวเขต เพื่อป้องกันไฟป่า ปี 53
วันที่แจ้งข่าว 19 มกราคม 2553 เวลา 11:41:19 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [26]