แจ้ง : 22 กันยายน 2552 เวลา 10:17:34 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1723 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : นายอาณัติ จันคำมา      แม่ฮ่องสอน
เรื่อง : ทำความสะอาดถังน้ำมันเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อความ :

เนื่องด้วย เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าประจำสถานีฯ ยี่ห้อ KOHLER รุ่น 50REOZJB ได้ใช้งานมา รวมเวลา 1270.02 ชั่วโมง ทำให้มีตะกอน ตกค้างในถังน้ำมันเชื้อเพลิงมาก จึงได้ทำความสะอาด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552
เปลี่ยนถังสำรอง
วันที่แจ้งข่าว  22 กันยายน 2552 เวลา 10:18:31 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [2]
ถ่ายน้ำมันในถังก่อน
วันที่แจ้งข่าว  22 กันยายน 2552 เวลา 10:19:43 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [3]
เริ่มล้างถังน้ำมัน
วันที่แจ้งข่าว  22 กันยายน 2552 เวลา 10:21:13 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [4]
ตะกอนในถังน้ำมัน
วันที่แจ้งข่าว  22 กันยายน 2552 เวลา 10:22:01 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [5]
โยกถังน้ำมัน เพื่อให้ตะกอนไหลออกพร้อมน้ำมัน
วันที่แจ้งข่าว  22 กันยายน 2552 เวลา 10:24:41 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [6]
ตะกอนไหลออกมาแล้ว
วันที่แจ้งข่าว  22 กันยายน 2552 เวลา 10:25:49 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [7]
ตะกอนที่ไหลออกมาจากถังน้ำมัน
วันที่แจ้งข่าว  22 กันยายน 2552 เวลา 10:27:29 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [8]
ตะกอนที่ยังตกค้างอยู่ในถังน้ำมัน (ใช้อุปกรณ์พิเศษ)
วันที่แจ้งข่าว  22 กันยายน 2552 เวลา 11:17:11 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [9]
ใช้แปรงกวาด ตักเศษตะกอนออกมา (ใช้อุปกรณ์พิเศษ)
วันที่แจ้งข่าว  22 กันยายน 2552 เวลา 11:20:41 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [10]
ทำความสะอาดเสร็จแล้ว
วันที่แจ้งข่าว  22 กันยายน 2552 เวลา 11:23:00 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [11]