แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:37:14 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1787 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ      แม่ฮ่องสอน
เรื่อง : ซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องเครื่องโทรทัศน์

ข้อความ :

เครื่องปรับอากาศในห้องเครื่องส่งฯ เกิดการชำรุดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า 15 ปี รวมทั้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยๆ สถานีฯ แม่ฮ่องสอน จึงได้ดำเนินการจัดหาอะไหล่ ชุดทำความเย็น ,ชุดระบายความร้อนและคอมเพรสเซอร์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมโดยมีบุคคลากรในสถานีฯ ช่วยกันดำเนินการจนแล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้ดีจนถึงปัจจุบันคลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทีมงานช่วยกันยกชุดทำความเย็น ติดตั้ง
วันที่แจ้งข่าว  30 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:43:51 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [2]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ดัดท่อทองแดงเป็นท่ออัดและท่อดูด
วันที่แจ้งข่าว  30 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:45:19 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [3]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

เชื่อมฟิลเตอร์ เข้ากับท่ออัด
วันที่แจ้งข่าว  30 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:46:52 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [4]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ตรวจหารอยรั่วจากการเชื่อม
วันที่แจ้งข่าว  30 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:50:30 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [5]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ประกอบชุดทำความเย็นเข้าขาแขวน
วันที่แจ้งข่าว  30 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:52:08 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [6]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ติดตั้งชุดทำความเย็นให้ได้ระดับ พอที่น้ำทิ้งไหลได้สะดวก
วันที่แจ้งข่าว  30 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:55:12 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [7]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ชุดทำความเย็นทำงานเงียบมากๆ ใช้งานแล้ว อุณหภูมิของเครื่องส่งฯลดลงประมาณ 1-3 องศาC
วันที่แจ้งข่าว  30 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:57:34 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [8]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ชุดคอมเพรสเซอร์ติดตั้งสมบูรณ์ ใช้งานได้ดี
วันที่แจ้งข่าว  30 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:00:06 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [9]