แจ้ง : 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:47:58 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1659 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ      แม่ฮ่องสอน
เรื่อง : ซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานสถานีวิทยุ จ.แม่ฮ่องสอน FM 99.50 MHz

ข้อความ :

ทีมงานสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.แม่ฮ่องสอนได้ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ในอาคารสำนักงาน สถานีวิทยุแม่ฮ่องสอน FM 99.50 MHz โดยนำเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดและไม่ได้ใช้งานมาติดตั้งใช้งานในห้องรับแขกของสถานีวิทยุ แม่ฮ่องสอน
ชุดทำความเย็นที่ชำรุด
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:49:50 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [2]
ตรวจสอบ LED ไฟ STATUS ชุดควบคุม
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:52:52 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [3]
ตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟชุดควบคุม
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:54:54 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [4]
ตรวจซ่อมมอเตอร์สวิงชุดทำความเย็น
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:56:15 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [5]
ทดลองจ่ายไฟชุดควบคุม
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:01:05 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [6]
ชุดควบคุมสามารถใช้งานได้ดี
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:05:19 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [7]
มอเตอร์พัดลม สภาพ ประมาณ 95%
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:07:46 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [8]
ทดสอบมอเตอร์พัดลม
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:09:35 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [9]
ตรวจซ่อมชุดทำความเย็น สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:12:21 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [10]
ชุดทำความเย็นเตรียมติดตั้ง
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:13:49 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [11]
ดัดท่ออัดและท่อดูด ที่ใช้ติดตั้ง
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:15:44 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [12]
ชุดคอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ MITSUBICHI ขนาด 25,000 BTU
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:18:27 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [13]
ทดสอบอุปกรณ์ชุดคอมเพรสเซอร์
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:25:33 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [14]
ชุดคอมเพรสเซอร์ที่ติดตั้งเสร็จ
วันที่แจ้งข่าว 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:27:11 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [15]