แจ้ง : 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 11:51:29 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1181 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ      แม่ฮ่องสอน
เรื่อง : ติดตั้งจานรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสำรองใช้งาน

ข้อความ :

สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.แม่ฮ่องสอนได้ใช้จานรับสัญญาณผ่านดาวเทียมของเก่าขนาด 3 เมตร ที่ไม่ได้ใช้งานมาติดตั้งเพื่อใช้งานในกรณีที่มีการซ่อมบำรุงจานรับสัญญาณผ่านดาวเทียมประจำสถานีฯ ขนาด 7.5 เมตร
กำหนดพื้นที่ติดตั้งฐานจานรับฯ
วันที่แจ้งข่าว  29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:01:09 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [2]
เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
วันที่แจ้งข่าว  29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:11:45 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [3]
ลงมือเจาะเพื่อติดตั้งฐาน
วันที่แจ้งข่าว  29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:13:17 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [4]
ทีมงานประกอบจานรับ ด้วความระมัดระวัง มีพื้นที่คับแคบ
วันที่แจ้งข่าว  29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:22:47 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [5]
ภาพจานรับฯ ที่ประกอบเสร็จ
วันที่แจ้งข่าว  29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:24:24 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [6]
ประกอบจานรับฯ เข้ากับฐาน
วันที่แจ้งข่าว  29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:28:53 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [7]
ภาพ จานรับฯที่ประกอบเข้ากับฐาน
วันที่แจ้งข่าว  29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:36:42 ผู้แจ้งข่าว นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ : [8]