แจ้ง : 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:25:25 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 3068 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : นายอาณัติ จันคำมา      แม่ฮ่องสอน
เรื่อง : เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2552 ทีมงาน อสมท แม่ฮ่องสอน ได้ออกไปให้บริการติดตั้งระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมให้ โรงเรียนห้วยปมฝาด ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อความ :


เตรียมคัวเดินทาง




ขึ้นเขาลูกแรกทางสะดวกมาก
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:26:16 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [2]




งบประมาณสำหรับลาดยางหมดแล้ว ลุยฝุ่นไปนะ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:26:55 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [3]




ลงเขาละ เดี๋ยวก็ถึงแล้ว
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:27:52 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [4]




อ๊ะขึ้นเขาลูกที่ 2 ก่อน
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:28:47 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [5]




ลงๆๆ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:29:17 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [6]




เขาลูกที่ 3
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:29:48 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [7]




ลงๆๆๆ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:30:19 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [8]




ด่านตรวจกลางทางครับ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:30:58 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [9]




ต้องส่งตัวแทนเจรจาเปิดทาง
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:31:32 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [10]




ขึ้นเขาต่อ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:32:02 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [11]




ขาลูกที่ 4 ชันมาก ไม่เทคอนกรีตอย่างนี้ หน้าฝนหมดสิทธิ์ขึ้น
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:32:40 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [12]




ลงๆๆๆๆ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:33:24 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [13]




ลงๆๆๆๆๆ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:34:23 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [14]




ลงๆๆๆๆๆๆ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:40:07 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [15]




เดี๋ยวนี้บนเขาพัฒนาแล้ว มีโซล่าเซลให้ใช้ด้วย แผงเบ้อเร้อเลย
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:40:42 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [16]




ลงๆๆๆๆๆ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:41:12 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [17]




ลงๆๆๆ ถึงก้นหัวยเลยนิ เตรียมขึ้นเขาต่อ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:42:02 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [18]




ขึ้นเขาลูกที่ 6
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:43:12 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [19]




ขึ้นๆๆ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:43:57 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [20]




ทางขึ้นเขาสมัยนี้พัฒนาเป็นแบบคอนกรีตเฉพาะช่วงล้อ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:44:46 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [21]




ขึ้นเขาต่อ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:45:14 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [22]




ขึ้นๆๆๆ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:46:05 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [23]




ขึ้นๆๆๆๆ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:47:02 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [24]




ลงๆๆๆๆๆ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:47:49 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [25]




ลงๆๆๆๆๆๆ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:48:18 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [26]




ลงๆๆๆๆๆๆๆ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:48:43 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [27]




ถึง โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด แล้วครับ ระยะทางแค่ 58 กม. ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:49:17 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [28]




อาคารเรียนใหม่เอี่ยม มีผู้บริจาคสร้างให้
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:50:09 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [29]




แทนอาคารหลังเดิม ที่ได้รับบริจาคเช่นกัน แต่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:50:44 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [30]




ผอ.โรงเรียน (คนขวาสุดในรูป) เป็นครูใหญ่ ครูน้อย ภารโรงเสร็จ สอนเบ็ดเสร็จ จาก ป.1 ถึง ป.6 คืนนี้พวกเราจะพักกันที่บ้านหลังนี้ละครับ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:51:50 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [31]




เตรียมเสบียงอาหาร ก่อนลุยงาน
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:52:25 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [32]




อาหารกลางวัน ของ นักเรียนทั้งโรงเรียน เมนูวันนี้คือ แกงผักกาดไส่ไข่
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:53:10 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [33]




แผงโซล่าเซลชุดนี้ก็ได้รับบริจาคมาครับ มีไฟฟ้าใช้ได้ทั้งวันทั้งคืน
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:54:29 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [34]




บ้านพัก ผอ.โรงเรียน เล็กๆ แต่อยู่สบาย
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:55:10 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [35]




นักเรียนทั้งหมด เคารพธงชาติ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:55:41 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [36]




ครูพี่เลี้ยงยืนหลังแถว (ขวาสุดในภาพ) ตัวเล็กๆ เจอครั้งแรกคิดว่าเป็นนักเรียน
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:56:34 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [37]




เริ่มลงมือติดจานดาวเทียม
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:57:03 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [38]




ปรับจาน หาสัญญาณกันก่อน
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:57:36 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [39]




รับได้แล้ว กว่าจะได้เหนื่อยแทบแย่
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:58:13 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [40]




เดินสายเคเบิล เข้าห้องเรียนให้ครบทุกห้อง
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:58:44 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [41]




เมื่อไหร่ ครู(ตู้) จะมาสอนซักทีนะ
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 15:00:08 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [42]




มาแล้วๆ ครูตู้
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 15:00:53 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [43]




ที่ระลึกในการมาเยือน
วันที่แจ้งข่าว 31 มีนาคม 2552 เวลา 15:01:33 ผู้แจ้งข่าว นายอาณัติ จันคำมา : [44]