แจ้ง : 6 มีนาคม 2552 เวลา 11:23:01 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1216 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : นายสงบ หมัดสมัน      แม่สะเรียง
เรื่อง : การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2552

ข้อความ :

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ภายนอก-ภายใน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ภายนอก-ภายใน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่แจ้งข่าว  6 มีนาคม 2552 เวลา 11:29:46 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [2]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ภายนอก-ภายใน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่แจ้งข่าว  6 มีนาคม 2552 เวลา 11:30:21 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [3]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ภายนอก-ภายใน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่แจ้งข่าว  6 มีนาคม 2552 เวลา 11:30:54 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [4]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ภายนอก-ภายใน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่แจ้งข่าว  6 มีนาคม 2552 เวลา 11:31:20 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [5]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ภายนอก-ภายใน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่แจ้งข่าว  6 มีนาคม 2552 เวลา 11:31:53 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [6]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ภายนอก-ภายใน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่แจ้งข่าว  6 มีนาคม 2552 เวลา 11:32:24 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [7]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ภายนอก-ภายใน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่แจ้งข่าว  6 มีนาคม 2552 เวลา 11:32:58 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [8]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ภายนอก-ภายใน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่แจ้งข่าว  6 มีนาคม 2552 เวลา 11:33:35 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [9]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ภายนอก-ภายใน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่แจ้งข่าว  6 มีนาคม 2552 เวลา 11:34:10 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [10]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ภายนอก-ภายใน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่แจ้งข่าว  6 มีนาคม 2552 เวลา 11:34:40 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [11]